Cam kap üretiminde hangi işlemler kullanılır?

tarafından gönderildi yönetici

Cam şişe üretiminde hangi işlemler kullanılır?

1. hammadde ön işleme. Dökme malzeme (kuvars kumu, soda külü, kireçtaşı, feldispat vb.) yaş hammaddeyi kurutmak için toz haline getirilir ve camın kalitesini sağlamak için demir içeren hammadde demir giderme işlemine tabi tutulur.

2. parti hazırlama.

3. erime. Cam yığın malzemesi, homojen, kabarcıksız ve kalıplama gereksinimlerini karşılayan bir sıvı cam oluşturmak için bir havuz fırınında veya bir havuz fırınında yüksek sıcaklıkta (1550~1600 derece) ısıtılır.

4. kalıplama. Sıvı cam, düz bir plaka, çeşitli mutfak eşyaları ve benzeri gibi arzu edilen bir şekle sahip bir cam ürünü oluşturmak için bir kalıba yerleştirilir.

5. ısıl işlem. Tavlama, söndürme vb. işlemlerle camın içindeki stres, faz ayrımı veya kristalleşme ortadan kaldırılır veya üretilir ve camın yapısal durumu değiştirilir.

Bizimle iletişime geçin

*Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve tüm bilgiler korunuyor.